Breinen van mBraining

Onze drie breinen worden door Soosalu en Oka benoemd als “complexe, adaptieve en functionele neurale netwerken of “breinen”. Deze breinen zitten in het hoofd (de hersenen) het hart (het cardiologische zenuwstelsel) en het maag-darmkanaal (het enterische zenuwstelsel). Het in lijn brengen van deze drie intelligenties leidt tot betere prestaties, vooral bij mensen die voor hun beroep leiding moesten geven. Maar behalve het bevorderen van effectief leiderschap kan de techniek ook worden gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, Mindfulness en het verbeteren van het adaptieve vermogen. Deze benadering is geen therapie, maar een methode die voor iedereen heilzaam kan zijn. Niet alleen voor leiders, maar ook voor ‘gewone” mensen.

Mbit en NLP

In bovenstaande zin is mBIT verwant aan NLP en sommige elementen ervan, zoals het “modelleren” van gedrag wat bij NLP centraal staat, zijn er in geïntegreerd. Er wordt weleens gesuggereerd dat mBIT alleen maar een aanvulling is op NLP, maar dat is niet helemaal juist; het is een op zichzelf staande methode die alleen raakvlakken heeft met NLP, hoewel de twee technieken wel naast elkaar kunnen worden gebruikt.

Wat doen de breinen van mBraining?

Maar wat zijn die breinen dan precies? Hoe zien ze er uit en wat doen ze? In wezen wordt dat al gereflecteerd in ons taalgebruik. 

Als we aan de hoofdhersenen denken, spreken we over “je gezonde verstand gebruiken,” “als een kip zonder kop handelen,” of “iets niet uit je hoofd kunnen zetten.” De hoofdhersenen staan voor denken, betekenis geven en de cognitieve functies, zoals het geheugen en de concentratie. 

Ook het idee van de harthersenen vind je terug in de taal; denk aan de uitdrukkingen “‘met hart en ziel,” ‘recht uit mijn hart” of het woord “hartelijk.” De harthersenen representeren het voelen, je waarden en de relatie met jezelf en anderen. 

De buikhersenen zijn verantwoordelijk voor ons zelfbehoud, onze identiteit, en het motiveren en mobiliseren. Denk daarbij aan uitdrukkingen als “een knoop in je maag hebben,” “vlinders in je buik” of “het is niet te verteren.” Niets nieuws onder de zon dus, in wezen, maar nu ondersteund door neuro-wetenschappelijk bewijs en omgevormd tot een snelle, simpele en effectieve manier om bewuster, zinvoller, gelukkiger en actiever te kunnen leven.

 Breinen van mBraining